Biztosabb Jövőért

2024. június. 16, | Jusztin

EFOP-3.3.1 Balassagyarmati tanoda

 Kedvezményezett neve: Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület,
Projekt címe: Balassagyarmati tanoda
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00086
SzerzÅ‘dött támogatás összege: 18 850 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezés dátuma: 2018.11.01.
A Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület sikeresen pályázott EFOP -3.3.1 tanoda működtetésére. A munka 2017. július 1-én indult. A program megvalósításába 30 tanuló került be. A gyermekek kompetenciafejlesztÅ‘, szabadidÅ‘s, sport programokat szerveztünk. A megvalósítássorán 2 alkalommal szerveztünk kirándulást a gyermekeknek - Budapestre és Ipolytarnócra. Moziba 3 alkalommal vittük el a tanodásokat. Mindhárom alkalommal nagyon jól érezték magukat. Sportprogramot két alkalommal szerveztünk a gyermekeknek a Dózsa György Általános Iskolában, ahol két tornacsarnok van, sportfelszerelések is biztosítottak. A gyermekek kellemes elfáradva, jó hangulatban töltötték el a délutánt. 6 tanodán kívüli program volt célértékként meghatározva. Tanodánk 7 ilyen programot szervezett.  Fontosnak tartottuk, hogy minél több ilyen programon vegyenek részt a gyermekek, kimozdulva a tanoda biztonságot nyújtó épületébÅ‘l. A gyermekek minden alkalommal nagyon szép élményekkel gazdagodtak. Megismerkedtek a fÅ‘várossal, megyénk egyik híres nevezetességével. A nyitott tanodai programok megvalósítása során törekedtünk arra, hogy minél többen megismerjék a tanodai tevékenységeket, programokat. Ezért is szerveztünk olyan programokat, ahol ez megoldható, és kicsit felszabadultságban tudnak ismerkedni a gyermekek programjaival az érdeklÅ‘dÅ‘k. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Sok pozitív visszajelzést kaptunk a megjelentektÅ‘l, és reméljük, hogy tanodánk jó hírét ezekkel a programokkal is erÅ‘síthettük. A tanodás gyermekeknek is nagy élményt jelentettek ezek a programok. A kiírás szerint tanulók minimum 50 %-nál legalább 10 % mértékű javulást kellett elérni szövegértési kompetencia területen. A szövegértési kompetencia nemcsak a magyarral foglalkozó kolléganÅ‘ feladata volt, hiszen a gyermeknek meg kell tanulnia a különbözÅ‘ tárgyak szakszövegeinek a megértését is. Erre tanodánkban nagy hangsúlyt fektettünk. A gyermekek számára nélkülözhetetlen a szaknyelv, szakszavak ismerete, a lényegkiemelés. Ezt folyamatosan fejlesztettük tanodásainknál. Sok interaktív játékot használtak, drámajátékot alkalmaztak ezen terület fejlesztésére. Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezÅ‘ tanulóknál törekedtünk arra, hogy minden gyermek minden területen kapjon megfelelÅ‘ kompetencia fejlesztést, ügyelve arra, hogy a számára elmaradást mutató területeken még erÅ‘teljesebb megerÅ‘sítést, megsegítést kapjon. Ehhez készítettünk csoportbeosztást, órarendet. Az egyéni haladási naplóban rögzítettük az elvégzett tevékenységet. Hangsúlyt fektettünk az alapkompetenciák megerÅ‘sítésére, fejlesztésére. Mindezt játékos formában igyekeztünk megvalósítani. Nagyon jól sikerült a nyári táborunk, ahol a legtöbbet javító tanuló tabletet vehetett át. Az utolsó két hónapban a kimeneti méréseket végeztük el, ami nagy örömünkre jól sikerült. Ebben az idÅ‘szakban valósultak meg a pályaorientációs foglalkozások is. Sok érdekes tesztet töltöttek ki a gyerekek, beszélgettek a terveikrÅ‘l, mit szeretnének tanulni. A Honnan hová? programjaink is nagy sikert arattak a gyermekek körében. ÉrdeklÅ‘dve hallgatták a beszámolókat a vendégektÅ‘l, akik jó példaként állnak a gyerekek elÅ‘tt.  Összegezve a tanodánk sikeres volt. 5 tanuló morzsolódott le családi okok miatt, de a helyükre azonnal volt gyermek. Mindenképpen hasznos lenne, ha az egyesület továbbra is működtetne tanodát, hiszen ez egy kitörési lehetÅ‘ség a hátrányos helyzetű gyermekeknek.

  Irodák: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 66     Szécsény, Dugonics út 1
© Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület