Biztosabb Jövőért

2024. június. 16, | Jusztin

Története

 A Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesületet bemutatja szervezetét
Az egyesületünk 28 település cigány kisebbségi önkormányzatainakroma civil szervezeteinektelepülési képviselÅ‘inek Ã¶sszefogásával alakult 2004-ben. Mára több megyei hatókörű programot valósított meg. Az egyesület igen széleskörű és tartalmas tevékenységet folytat: hagyományok és kultúra ápolása, az ifjúság támogatása, esélyegyenlÅ‘ség biztosításával kapcsolatos programok szervezése, fÅ‘ célkitűzése pedig a munkanélküliség csökkentésére irányuló programok és tevékenységek szervezése.
Főbb tevékenységeink:
§     SzabadidÅ‘ szervezés pályázati támogatással fiatalok számára: uszoda, úszásoktatás, strand, nyaralás
§     http://tbn3.google.com/images?q=tbn:dxazzENFaKLuPM:http://www.semperstudio.hu/images/filozofiank.jpg2004-2006 Roma foglalkoztatás-szervezÅ‘ program A Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól nyert pályázaton négy fÅ‘ roma származású, érettségizett személy szerzett  MunkaerÅ‘-piaci ügyintézÅ‘ OKJ-s képesítést: feladatuk hátrányos helyzetű, roma származású személyek bevonása képzési programokba, munkához juttatása. A program eredménye képen 87 fÅ‘ került az elsÅ‘dleges munkaerÅ‘piacra, 150 fÅ‘t közmunkán foglalkoztatnak, 42 fÅ‘ vett részt képzésen. 2009-ben három munkaerÅ‘-piaci ügyintézÅ‘nk szerzett diplomát a Szent István Egyetemen, GödöllÅ‘n.
 
§     2004-tÅ‘l mentori hálózatot fenntartása: a szervezet helyi képviselÅ‘je, foglalkoztatás-szervezÅ‘ink és szociális munkások járják a kistérség községeit, felkeresik a roma családokat, segítséget nyújtanak szociális, mentálhigiéniás és jogi ügyekben. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendÅ‘rséggel való együttműködésre (roma polgárÅ‘rség), eredményeink által a roma bűnözési hullám nagymértékben csökkent.300 családot kerestünk fel, ebbÅ‘l 135 családnak tudtunk konkrét segítséget nyújtani.
§     2006-2008 Foglalkoztatással a bűnmegelÅ‘zés érdekében projekt Az Egyesület kezdeményezte és dolgozta ki a programot, a képzési tematikát, amit a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ bonyolított. A megvalósítás során elsÅ‘sorban romákból álló gondozói rendszer került kialakításra. 8 fÅ‘ bűnmegelÅ‘zési mentor foglalkoztatásával A projekt eredményeként 310 fÅ‘t vontunk OKJ-s képzésbe, 86 fÅ‘t helyeztünk el az elsÅ‘dleges munkaerÅ‘piacon.
§     Szervezetünk oktatás szervezésével, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek, szegény családok gyermekeinek iskolai támogatásával, korrepetitori képzések szervezésével is foglalkozik.
§     2008. FIP szolgáltatás pályakezdÅ‘ fiatalok tájékoztatása képzési, munkaerÅ‘ piaci lehetÅ‘ségekrÅ‘l.
§     2009-2010 TÁMOP 5.2.5 Ã‰rtékes életért- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgáltatás létrehozása Szécsényi és Balassagyarmati Kistérségekben

  Irodák: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 66     Szécsény, Dugonics út 1
© Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület