Biztosabb Jövőért

2024. július. 19, péntek | Emília

Önkéntes pont 

                           „Önkéntes akarok lenni!” című pályázat rövid bemutatása

                                            TÁMOP-5.5.2.11/2-2012-0139
 
Jelen program fÅ‘pályázója a Biztosabb JövÅ‘ért Kistérségi Közhasznú Egyesület,
amely intézmény már nem számít kezdÅ‘ pályázónak, hiszen számos projektben részt
vett már aktív résztvevÅ‘ként.
Célkitűzések:
a) Az önkéntes tevékenység megismertetése, terjesztése a balassagyarmati kistérségben.
b) A rászorulók helyzetének javítása, az intézmények használati minÅ‘ségének javítása.
c) Az önkéntes munkavégzéssel a munkaerÅ‘-piacra való visszatérés segítése.
 
A projekt célcsoportját elsÅ‘sorban a pályakezdÅ‘ fiatalok továbbá az inaktív és állást keresÅ‘ munkanélküliek alkotják.
 
A közvetett célcsoport legfontosabb része az adománygyűjtésen keresztül a programot megismerÅ‘ lakosság, ehhez kapcsolódó másik része az adományban részesülÅ‘k, akik a balassagyarmati kistérség rászorulóiból kerülnek ki.

 A szociálisan rászorulók az ellátórendszerben nem vagy nem teljes körűen ellátott és/vagy nehéz anyagi körülmények között elÅ‘ személyek közül kerülnek ki.  Célcsoportunk harmadik része tehát a szociális segítésben részesülÅ‘k.

A negyedik része a célcsoportnak a karban/rendben tartott intézmények használói.
A pályázati program elismeréseként a részt vevÅ‘ önkéntesek nálunk munkatapasztalatot szerezhetnek, így könnyebb lehet számukra a munkaerÅ‘-piacra való visszatérés.
Várható eredményektekintetében fontos megemlítenünk az álláskeresÅ‘k munkaerÅ‘piacra jutásának elÅ‘segítését a szükséges kompetenciák, készségek és képességek fejlesztésén keresztül, az iskolai sikeresség növekedését, a kulturális igényesség fejlÅ‘dését, a közösségi programok szervezÅ‘dését és ezáltal a közösségi kohézió erÅ‘södését. Másik szempontból eredményként várjuk az önkéntesek által végzett tevékenységek mentén létrejövÅ‘ változásokat mind településrendezés, mind a közintézmények karbantartása, mind a szociális segítségnyújtás területén.
A program fő elemei:
a) Adománygyűjtés a helyi lakosság körében (a Balassagyarmati Kistérségben) dán mintát adaptálva (fÅ‘ lépések: lakosság tájékoztatása, adományok gyűjtése, szortírozása, csomagok összeállítása, az adományozottak kiválasztása, az adományok eljuttatása)
b) A szociális ellátórendszerben a rászorulók segítése. (fÅ‘ lépések: együttműködés a helyi szociális ellátórendszerrel az igények felmérése és a szükségletek kielégítése érdekében, rászorulók ellátása, javaslat az adományozottak személyére az a) részhez)
c) Oktatási célú közintézmények épületének és környezetének karban- és rendben tartása (fÅ‘ lépések: együttműködés kialakítása az intézményekkel, munkaterv készítése, ütemezett önkéntes munka)
d) Önkéntes pont működtetése Balassagyarmaton (fÅ‘ elemek: az önkéntes munkavégzés terjesztéséhez és végzéséhez szükséges szolgáltatások biztosítása)
e) A felsorolt tevékenységekhez és az önkéntességhez kapcsolódó felkészítés
 
Biztosabb JövÅ‘ért Kistérségi Közhasznú Egyesület

  Irodák: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 66     Szécsény, Dugonics út 1
© Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület